Aktuality

 • 16. jednání Výkonné rady
  16. jednání Výkonné rady

  Dne 31. března 2017 od 10 hodin se uskutečnilo v sídle OHK Liberec již 16. jednání Výkonné rady PZLK. Více informací najdete v sekci Orgány paktu / Výkonná rada.

   

  ve Aktuality
 • Setkání paktů zaměstnanosti v Liberci

  Na 4. května 2017 připravujeme setkání zástupců všech paktů v Liberci. Toto jednání bude navazovat na předchozí, které se uskutečnilo v říjnu 2016 v Ústí nad Labem. Předběžně je přislíbena účast ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové, hejtmana Libereckého kraje M. Půty a generální ředitelky Úřadu práce ČR K. Sadílkové. Pozváni budou i další zástupci centrálních orgánů (MPSV, Úřad práce ČR, Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, atd.). V programu setkání budou zařazeny body, týkající se zejména aktuální situace na trhu práce, role paktů zaměstnanosti, realizace projektů, spolupráce paktů, vzájemná výměna zkušeností apod. 

  Další informace o setkání připravujeme.

  ve Aktuality
 • 15. jednání VR
  15. jednání VR

  V pátek 20. ledna 2017 od 11 hodin se uskutečnilo 15. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Novými členy VR za Liberecký kraj se stali nově zvolení radní – pánové Petr Tulpa a Pavel Svoboda, kteří mají v gesci vzdělávání a zaměstnanost, resp. sociální oblast. Kromě informací o aktuálním vývoji na trhu práce v ČR i LK byly diskutovány úpravy cílů a priorit Paktu, stav realizace projektů a spolupráce s ostatními pakty v ČR.

   

   

  ve Aktuality