Schváleno Řídicím výborem PZLK v březnu 2017.

Hlavní cíl

Hlavním cílem Paktu je vytváření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti v Libereckém kraji a uplatnění na trhu práce pro všechny, kteří chtějí pracovat.