středa, 31 srpen 2016 08:15

Zahájení realizace projektu

Dne 1. září 2016 byla zahájena realizace projektu „Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379. Projekt je realizován s podporou z ESF v rámci výzvy č.22 Operačního programu Zaměstnanost. Nositelem projektu je Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. 

Více informací najdete v sekci PROJEKTY.