úterý, 08 listopad 2016 08:59

Jednání Řídicího výboru a Výkonné rady

Dne 14. října 2016 se uskutečnilo 14. zasedání Výkonné rady PZLK a to jako společné jednání s Řídícím výborem PZLK. Kromě informací o aktuální situaci na trhu práce v Libereckém kraji byli jmenováni členové VR pro další dvouleté období, byly projednány informace o přípravě projektů z OP Zaměstnanost a financování aktivit PZLK. Diskutována byla také otázka formy spolupráce s teritoriálními pakty zaměstnanosti v dalších krajích ČR.