úterý, 08 listopad 2016 09:25

Workshop paktů zaměstnanosti

Dne 11. října 2016 se v Ústí nad Labem uskutečnilo další setkání zástupců paktů zaměstnanosti z 12 krajů České republiky. Workshopu se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová, náměstek ministryně J. Vaňásek a generální ředitelka Úřadu práce ČR K. Sadílková. Projednávány byly otázky legislativního postavení teritoriálních paktů, jejich financování, možnosti a formy další spolupráce paktů nebo příprava celostátního projektu KOMPAS (predikce a modelování trhu práce, včetně tzv. regionálních observatoří trhu práce).