pondělí, 13 únor 2017 19:27

Setkání paktů zaměstnanosti v Liberci

Na 4. května 2017 připravujeme setkání zástupců všech paktů v Liberci. Toto jednání bude navazovat na předchozí, které se uskutečnilo v říjnu 2016 v Ústí nad Labem. Předběžně je přislíbena účast ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové, hejtmana Libereckého kraje M. Půty a generální ředitelky Úřadu práce ČR K. Sadílkové. Pozváni budou i další zástupci centrálních orgánů (MPSV, Úřad práce ČR, Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, atd.). V programu setkání budou zařazeny body, týkající se zejména aktuální situace na trhu práce, role paktů zaměstnanosti, realizace projektů, spolupráce paktů, vzájemná výměna zkušeností apod. 

Další informace o setkání připravujeme.