středa, 04 říjen 2017 17:03

19. jednání Výkonné rady PZLK

Dne 13. října 2017 se v rámci veletrhu EDUCA MYJOB uskutečnilo v Home Credit aréně v Liberci již 19. zasedání Výkonné rady PZLK.

Na programu jednání byla mj. podrobná informace o činnosti a aktuálně řešených problémech ÚP - Krajské pobočky v Liberci, informace z 5. celostátního setkání Paktů zaměstnanosti v Ostravě 11. - 12. 10. 2017, aktuální stav realizace projektů "Snadněji do práce s PZLK" a "Predikce trhu práce - KOMPAS". Projednávána byla rovněž další témata, která by měla být zařazena na pořad jednání Odborných pracovních skupin i Výkonné rady v následujícím období. Jedná se zejména o systém kariérového poradenství, zavádění prvků duálního vzdělávání, digitální gramotnost, dluhové a finanční poradenství apod.