V rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje byly zřízeny 3 odborné pracovní skupiny: Vzdělávání, Sociální oblast, Služby a cestovní ruch. Jejich hlavním posláním je zajistit vzájemnou výměnu informací mezi aktéry trhu práce v Libereckém kraji, hledat společná řešení problémů a koordinovat spolupráci všech dotčených v zájmu zlepšení situace na trhu práce.

OPS VZDĚLÁVÁNÍ

OPS SOCIÁLNÍ OBLAST

OPS SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH