OPS služby a cestovní ruch

OPS Služby a cestovní ruch

Odborná pracovní skupina služby a cestovní ruch sdružuje zástupce z podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru a řeší zejména problémy trhu práce v této specifické oblasti. Podporuje rozvoj služeb v rámci regionu, vzdělávání pracovníků a spolupráci zaměstnavatelů se školami. Je platformou pro vydiskutování zásadních otázek, výměnu názorů a zkušeností i hledání společných záměrů a projektů. Důležité je předávání informací směrem k ostatním skupinám a samotným signatářům paktu.

Vedoucí skupiny- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLOŽENÍ OPS SLUŽBY a CESTOVNÍ  RUCH

Dne 28.11.2017 se uskuteční na Krajském úřadě setkání OPS cestovní ruch a služby

Na setkání dne 28.8.2017 byly projednávány problémy v oblasti cestovního ruchu

  • Cestovní ruch není strategická priorita kraje a to jak ve smyslu opatření, tak i ve smyslu finacování, lepší prezentace objektů - hnědé cedule  - tady chybí mezioborová komunikace na Krajském úřadě - tedy provázanost priorit cestovního ruchu a dopravy 
  • roztříštěnost  podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, kteří spolu nespolupracují, nemají zájem o předávání zkušeností, informací a síťování
  • klíčový problém je silná heterogenita celého segmentu/trhu CR a jednotlivých zájmů. Sektor CR neumí vystupovat a prosazovat své zájmy jednotně ve srovnání s jinými sektory ekonomiky (zemědělství, zdravotnictví apod.)služby se nám nedaří zapojit do této činnosti jednotlivé oborové asociace buď nespolupracují nebo spolupracují minimálně základním problémem je malá organizovanost podnikatelů v profesních asociacích. Hlavním důvodem je, že v tom nevidí přínos. Příkladem může být stav Asociace hotelů a rastaurací v Libereckém kraji: 11 certifikovaných, 43 členů 
  • chybí zákon o cestovním ruchu- pak by se mohlo lépe řídit, financovat a organizovat celé odvětví

Zkušenosti  z pracovní cesty Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v libereckém kraji na Slovensko (červen 2017), kde zákon přinesl stabilizaci, lepší spolupráci s partnery (veřejný i privátní sektor)výrazně zlepšil financovaní - např. destinace Liptov (v českých podmínkaách srovnatelné s Krkonošemi) na v přepočtu roční rozpočet 50 mil.Kč

Dne 12-13.9.2017 je plánovaná Celorepubliková konference destinačních managmentu, kam byli všichni přítomní pozváni, Tato akce je připravovaná více než 6 měsíců a zájem o ni není valný, i když je program velmi zajímavý a aktuální. V ČR se žádná podobná konference v cestovním ruchu nekonala už několik let a přesto je zájem malý. I toto hovoří o stavu cestovního ruchu a služeb.

Dne 24.5.2017 je do pracovní skupiny zvolen předseda p.Hozdecký-ředitel  Sdružení Český ráj, jednání navštívil pan Jan Vokurka ze společnosti Kitl s.r.o , což by mohlo být právě avizované rozšíření pracovní skupiny. Diskutována byly problémy v oblasti cestovního ruchu jako je kvalifikace pracovníků, vyplácení minimální mzdy. Řešen byl způsob spolupráce s průmyslovými subjekty. Návaznost profesního vzdělávání na skutečné potřeby trhu práce. Důležité je předávání informací, proto bylo navrženo zúčastnit se pracovních workshopů jako je EDUCA a DESTINACE

Dne 13.3.2017 je uskutečněno jednání s panem Bernardem ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, jak by se mohla skupina oživit a rozšířit o další členy z oblasti obchodu a to zapojením dalších členů: JUDr. Pavla Kopáčka - předseda Svazu výrobců skla a bižuterie, osloven byl pan Vokurka ze společnosti Kitl s.r.o. Řešen je způsob spolupráce s Krajským úřadem

 

 

 

18.10.2016 je podán návrh na vedoucího pracovní skupiny. Členové byli seznámeni s projektem, projednán byl také přehled orgánů v oblasti cestovního ruchu a služeb a v členění služeb do mapy aktérů. Dále byli přítomní seznámeni s dalšími projekty SAP, RAP. Byly poskytnuty informace ze stálé regionální konference a dále informace z MMR. Je podán návrh činnosti pracovní skupiny v roce 2017.