Složení Řídicího výboru PZLK

Předseda: Martin Půta (Liberecký kraj)

Členové:   Kateřina Sadílková (Úřad práce ČR)

                  Jaroslav Kopta (Krajská hospodářská komora Liberec)

                  Petr Mendl (Regionální rada ČMKOS)

                  Jaroslav Makovička (Sdružení pro rozvoj LK)

                  Zdeněk Kůs (Technická univerzita v Liberci)

pondělí, 03 duben 2017 13:18

Úprava cílů a priorit PZLK

Řídicí výbor PZLK schválil úpravu znění základního dokumentu - Cíle a priority Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

úterý, 13 září 2016 20:19

Řídící výbor

Složení Řídicího výboru PZLK