Složení Výkonné rady PZLK

Předsedkyně:     Kateřina Sadílková (Úřad práce ČR)

Místopředseda:  Petr Tulpa (Liberecký kraj) zvolen na 16. zasedání VR (31. 3. 2017)

Členové:   Pavel Svoboda (Liberecký kraj)

 Helena Adamcová (Úřad práce ČR)

 Martin Procházka (Krajská hospodářská komora Liberec)

 Oskar Mužíček (Krajská hospodářská komora Liberec)

 Petr Mendl (Regionální rada ČMKOS)

 Tomáš Svolínský (Regionální rada ČMKOS)

 Jaroslav Makovička (Sdružení pro rozvoj LK)

 Jiří Lauerman (Sdružení pro rozvoj LK)

 Pavel Němeček (Technická univerzita v Liberci)

                          Jitka Havlíková (Technická univerzita v Liberci)

 

neděle, 22 říjen 2017 19:26

19.jednání výkonné rady paktu PZLK

Dne 13. října 2017 se v rámci veletrhu EDUCA MYJOB http://www.educaliberec.cz/veletrh 

uskutečnilo v Home Credit aréně v Liberci již 19. zasedání Výkonné rady PZLK

Na programu jednání bylo podat podrobné informace o činnosti a aktuálně řešených problémech ÚP - Krajské pobočky v Liberci. Členové byli seznámeni s průběhem 5. celostátního setkání Paktů zaměstnanosti v Ostravě 11. - 12. 10. 2017, aktuální stav realizace projektů "Snadněji do práce s PZLK" a "Predikce trhu práce - KOMPAS". Projednávána byla rovněž další témata, která by měla být zařazena na pořad jednání Odborných pracovních skupin i Výkonné rady v následujícím období. Jedná se zejména o systém kariérového poradenství, zavádění prvků duálního vzdělávání, digitální gramotnost, dluhové a finanční poradenství apod. 

pátek, 01 září 2017 19:28

18.jednání výkonné rady PZLK

Dne 11.8.2017 uskutečnilo v prostorách Úřadu práce v Liberci již 18. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti LK. Členům rady Paktu zaměstnanosti LK byly prezentovány základní informace z MPSV o nových výzvách z OP zaměstnanost. Byla připomenuta možnost využití domluvené spolupráce s ostatními Pakty, kdy je možné společně uplatnit některé principy, zejména větší otevřenost při zapojování osob z cílových skupin a další možnost podpory pro zapojené zaměstnavatele.

Dále byly podány souhrnné informace o průběhu a stavu realizovaných projektů

„Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ (výzva č. 55 OPZ)

Od začátku do tohoto projektu vstoupilo 233 osob, z toho cca 200 již splnilo podmínku bagatelní podpory. Do rekvalifikací je v současné době zapojeno 70 osob, dalších cca 70 vstoupí do konce roku 2017. V září budou probíhat další výběry ve všech 4 okresech, velmi dobře funguje spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce. Dotovaná místa jsou obsazena 2, další 3 budou obsazena v měsíci září. 

V celostátním projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“

se řeší aktuálně tyto aktivity: získávání dat potřebných pro predikci trhu práce, příprava predikčního modelu, úloha krajských platforem, změny v ročním monitoringu trhu práce (ÚP), metodika tvorby tzv. Regionálních profilů. Jsou zjišťovány představy různých uživatelů o využití budoucích výstupů KOMPASu. Nový model predikce by měl být plně funkční od roku 2020 a bude zahrnovat i krajská specifika, využitelná pro vyšší efektivitu konkrétních opatření směřujících ke zlepšení situace na trhu práce v Libereckém kraji.

V rámci doprovodného programu říjnového veletrhu EDUCA MYJOB proběhne pracovní setkání, zaměřené na aktuální stav činnosti a postavení Paktů zaměstnanosti v ČR, výstupy projektu Predikce trhu práce – KOMPAS a také na důležité a velmi aktuální téma – Systém poradenství pro výběr povolání a kariérové poradenství v Libereckém kraji.

V pátek 26. května 2017 se v prostorách TUL uskutečnilo již 17. zasedání Výkonné rady PZLK. Projednávány byly mimo jiné závěry a podněty ze 4. setkání Paktů zaměstnanosti (uskutečnilo se 4. května 2017 v liberecké iQLANDIi), konkrétně byla diskutována problematika kariérového poradenství, zavádění prvků duálního vzdělávání, podpora zvyšování digitální gramotnosti a další témata. Členové Výkonné rady byli rovněž seznámeni s aktuálním stavem realizace projektů "Snadněji do práce s PZLK" a "Predikce trhu práce - KOMPAS". Zástupci Libereckého kraje informovali o připravovaném projektu "Centra odborného vzdělávání", jehož součástí by mělo být vybavení 8 středních škol v kraji pro moderní praktickou výuku.

 

 

pondělí, 03 duben 2017 18:56

Z 16. jednání Výkonné rady PZLK

V pátek 31. března 2017 se v sídle OHK Liberec uskutečnilo 16. jednání Výkonné rady. Nejdůležitější body jednání:

  • zvolení nového místopředsedy VR - pan Petr Tulpa (Liberecký kraj),
  • schválení udělení statutu "Partner Paktu zaměstnanosti LK" Svazu průmyslu a dopravy ČR a také Okresní agrární komoře Liberec, Jablonec nad Nisou,
  • projednání činnosti Odborných pracovních skupin PZLK a potvrzení aktuálního složení jejich členů,
  • informace o realizovaných projektech "Snadněji do práce s PZLK" a "Predikce trhu práce - KOMPAS",
  • příprava na setkání paktů z celé ČR v Liberci 4. května 2017,
  • činnost a financování PZLK v dalším období.

středa, 22 únor 2017 16:20

Z jednání Výkonné rady PZLK

V pátek 20. ledna 2017 od 11 hodin se uskutečnilo 15. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Novými členy VR za Liberecký kraj se stali nově zvolení radní – pánové Petr Tulpa a Pavel Svoboda, kteří mají v gesci vzdělávání a zaměstnanost, resp. sociální oblast. Kromě informací o aktuálním vývoji na trhu práce v ČR i LK byly diskutovány úpravy cílů a priorit Paktu, stav realizace projektů a spolupráce s ostatními pakty v ČR.

středa, 31 srpen 2016 09:55

Výkonná rada

Složení Výkonné rady PZLK

Předsedkyně:  Kateřina Sadílková (Úřad práce ČR)

Místopředseda: bude zvolen na 16. zasedání VR 31. 3. 2017

Členové:  Petr Tulpa (Liberecký kraj)

Pavel Svoboda (Liberecký kraj)

Helena Adamcová (Úřad práce ČR)

Martin Procházka (Krajská hospodářská komora Liberec)

Oskar Mužíček (Krajská hospodářská komora Liberec)

Petr Mendl (Regionální rada ČMKOS)

Tomáš Svolínský (Regionální rada ČMKOS)

Jaroslav Makovička (Sdružení pro rozvoj LK)

Jiří Lauerman (Sdružení pro rozvoj LK)

Pavel Němeček (Technická univerzita v Liberci)

Jitka Havlíková (Technická univerzita v Liberci)