Projekty

Spolupráce signatářů Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a dalších regionálních partnerů je realizována také prostřednictvím projektů, podpořených z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci PZLK“ (výzva č. 23 OP Zaměstnanost)

Projekt „Snadněji do práce s PZLK“ (výzva č.55 OP Zaměstnanost)

Projekt „KOMPAS“ (predikce trhu práce)