Na základě dohody signatářů a rozhodnutí Výkonné rady PZLK je realizován projektu "Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje".

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005659

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob bez práce a na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob ve věku nad 50 let, ze zdravotním postižením a na mladé ve věku 15 - 24 let s primárním zaměřením na osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém. 

Nositel projektu: Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Partneři projektu:

  1. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace
  2. MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s.
  3. Sdružení TULIPAN, z.s.
  4. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
  5. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
  6. Úřad práce České republiky

Délka trvání projektu: 18 měsíců, zahájení 01/2017.

Počet podpořených osob: 400 (podpořená osoba se musí zúčastnit min. 40 hodin aktivit)

 

čtvrtek, 30 březen 2017 10:43

Aktivity projektu

Ø   Od ledna 2017 probíhají motivační aktivity pro vybrané uchazeče, školení finanční gramotnosti, pracovní diagnostiky a pracovního práva.

Ø   Bylo provedeno již několik kol náborů, v projektu je k 28. 3. zapojeno 131 osob, z toho 45 již zařazeno do rekvalifikačních kurzů.

Ø   V současné době probíhají rekvalifikace: Obsluha osobního počítače – Liberec, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – Liberec, Obsluha elektro a moto vozíku - Česká Lípa, Základy obsluhy osobního počítače – Jablonec

Ø   Během dubna a května se otevřou další 4 rekvalifikace: Tvorba webových stránek - Česká Lípa, Základy obsluhy osobního počítače - Česká Lípa, Asistentka – Liberec, Základy obsluhy osobního počítače – Semily

Ø   Od dubna začneme otevírat kurzy pro osoby se zdravotním znevýhodněním a psycholog začne oslovovat od května mladé od 15 - 24 let.

Na základě dohody signatářů a rozhodnutí Výkonné rady PZLK připravilo a podalo Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje žádost o podporu projektu s názvem “Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje”.